Ring oss 08-21 21 68 Webbshop Boka behandling

Ayurveda & Hälsa

Kurser om Ayurveda & Hälsoretreats med Hotel J

Vad är Ayurveda?

Ayurveda erbjuder en unik kunskap om vad som just skapar hållbar hälsa för varje individ.
Genom att förstå baskunskapen inom Ayurveda, som de tre kvaliteterna Vata, Pitta och Kapha kan du lättare förstå vad som stärker dig och gör dig frisk och vad som skapar obalanser.
Du kan få en ökad förståelse kring mat, träning, sömn, arbete och vilken livsrytm som passar på bästa sätt.

Läs mer om våra Hälso event under 2017.

Vi är olika eller hur?

Vi människor har sedan lång tid skapat system för det mesta för att vi ska förstå hur världen är beskaffad. Vi har skapat system för blommor, djur, stjärnor, molekyler, ja nästa allt, utom ett system för oss människor. Alla vet att vi är olika men hur hänger det egentligen ihop. Är det slump, tillsammans med arv och miljö som skapar oss. Ja säkert men det kvarstår vissa olikheter som vi faktiskt kan skapa mönster kring, så att vi kan förstå det bättre. Har du funderat över varför vissa människor verkar kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt medan andra bara behöver titta på mat för att lägga på sig ett par kilo? Eller varför vissa verkar vara snabba och kvicka medan andra är mer lugna och stabila? Vissa går fort medan andra rör sig långsamt. Vissa pratar fort och rappt andra eftertänksamt och reflekterande. Nej det är ingen slump att det är så. Det är inte tillfälligheter utan det finns ett system som kan förklara våra olikheter. Ayurveda är ett unikt system med mycket gamla anor som beskriver just våra olikheter på ett förståeligt sätt. Dessutom kan vi få hjälp att förstå att vi behöver olika saker vid olika tider för att leva i balans, vara hållbart friska och ha livskraft.

Ayurveda beskrivs utifrån en mycket gammal och erfarenhetsbaserad struktur. Filosofin har sitt ursprung från Vedakulturen som man tror är över 10 000 år gammal som uppstod på den Indiska kontinenten. Ayurveda är ursprunget från denna Vedatradition för mellan 3000-5000 år sedan och kan sägas vara en filosofi om hur man kan leva i harmoni och balans. ”Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder kunskap eller vetskap på sanskrit, som är ett gammalt språk som talades på den indiska subkontinenten under den tiden.

Eva Schinkler från Schinkler & Friends översätter Ayurveda till ”Livskunskap” eller ännu hellre till ”Vardagskunskap” då det är en enkel och ansträngningslös väg till ett mer harmoniskt liv där vi kan utgå från vår kraft. Yoga, meditation, det som idag kallas Mindfullness och Ayurveda är alla traditioner ursprunget från den Vediska traditionen. Ayurveda skänker oss moderna människor en väg att börja ta ett större ansvar för vår egen hälsa och vårt välmående och dessutom göra det på ett sätt utan pekpinnar och måsten.

Ayurveda kan förklaras på ett mycket ingående sätt då det är mycket ett komplext system.
Vi kan också förklara det utifrån ett enkelt och vardagsnära perspektiv så att det blir lätt att använda.
Det unika med Ayurveda är att den visar att vi människor är olika och därför behöver olika saker för att må bra. Självklart kanske, men Ayurveda har ett system för våra olikheter.
De flesta kulturer bygger på samma förklaringssystem vilket innebär att man anser att allt är skapat från de fem elementen:
• rymd
• luft
• eld
• vatten
• jord

Vilket är faktiskt exakt samma förklaringsmodell som även den västerländska vetenskapen bygger på.
Där byter man istället ut orden till:
• vakuum
• gas
• strålning
• vätska
• massa

Det unika med just Ayurveda är att utifrån dessa fem element formas de tre kvaliteterna:
Vata, Pitta och Kapha. Orden är sanskrit , ett mycket gammalt språk från Indien. Innebörden av dessa kvaliteter är:
VATA - (rymd och luft) står för all rörelse i kroppen, fysiskt såväl som mentalt och psykiskt.
PITTA - (eld och lite vatten) står för all förbränning och transformation i kropp och sinne.
KAPHA - (vatten och jord) står för den smörjande och uppbyggande delen i kropp och sinne.