Hos Njuta Spa kan du som kund känna dig trygg

KAMERABEVAKNING

Njuta Spa & Klinik bedriver kameraövervakning av poolområde och altan i syfte att förhindra drunkningsolycka, förebygga/förhindra skadegörelse samt förhindra, beivra och utreda brott.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse, efter en intresseavvägning, att behandla dina personuppgifter genom kamerabevakningen för att skapa en tryggare miljö för alla våra gäster, våra medarbetare samt för att skydda vår egendom. Genom kamerabevakningen behandlar vi bild- och videomaterial av individer som befinner sig eller ertappas på Njuta Spas egendom.

LAGRINGSTID: Maximalt tre dagar.

INFORMATION OM KAVERABEVAKNING OCH UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER:

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Syftet med den synliga skylten är att du skall få tillräcklig information om hur du får kontakt med oss och kan läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har inom ramen för vår kamerabevakning. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

Kamerabevakningen sker (nattetid) och spelar in fastställd bild- och videomaterial. Vid larm om brand, skadegörelse eller inbrott kan det inspelade materialet delas med brottsutredande myndighet och polis, som agerar som självständiga personuppgiftsansvariga, om det krävs för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, till exempel för att utreda och lagföra brott.  Personuppgifterna som samlas in inom ramen för kamerabevakningen kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Vid adressuppdatering hämtar och uppdaterar vi adressuppgifter via tredjepartstjänster. Om leveransen sker från extern part kan uppgifter som namn, personnummer, leveransadress, telefon och beställda produkter skickas vidare till våra leverantörer.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Njuta Spa & Klinik Nacka Strand AB
Orgnr 556666-1970

KONTAKTUPPGIFTER
Njuta Spa & Klinik
Tel: 08-212168
E-postadress: info@njutaspa.se

Kundvagn
Din kundvagn är tom.

Gå gärna till vår produktsida.